//////

KOMPOZYCJA OBRAZU

Podstawową zasadą jest wybranie głównego przedmiotu zdjęcia 0   umieszczenie go w odpowiednim miejscu obrazu . Główny przedmiot powinien być tylko jeden, gdyż kilka równoważnych rozprasza uwagę i budzi wątpliwości, co ma przedstawiać obraz. Pewien wyjątek od tej reguły tworzą np. dachy domów w miastach fotografowane z wy­sokich budynków i wzgórz, szeregi wieżowców w osiedlach, linie słupów sieci elektrycznej, regularne plantacje roślin, których elementy powinny się powtarzać w pewnym rytmie i w zmiennej skali perspektywicznej lub układać się według łatwo dostrzegalnych zasad geometrycznych.Jeśli centrum zainteresowania stanowi jeden główny przedmiot, to nie należy go umieszczać w geometrycznym środku obrazu, tylko nieco z bo­ku i wyżej lub niżej, np. na jednej z przekątnych obrazu poza punktem ich przecięcia się.

ILOŚĆ ŚWIATŁA

Ilość światła, które wysyła w czasie trwania błysku lampa spaleniowa lub elektronowa i skuteczność jego działania na film o określonej czu­łości wyraża liczba przewodnia, nazywana również liczbą szacunkową. Jest to iloczyn liczby przesłony obiektywu i odległości lampy błyskowej od fotografowanego przedmiotu, wyrażonej w metrach (w krajach an­glosaskich – w stopach). Liczbę przewodnią podaje producent lampy błyskowej. Jest ona różna dla filmów o różnej czułości. Dzieląc liczbę przewodnią przez odległość lampy od fotografowanego przedmiotu otrzy­muje się liczbę przesłony, którą należy nastawić na skali przesłon obiek­tywu, aby otrzymać prawidłowe naświetlenie filmu. Jeśli np. liczba prze­wodnia jest równa 32,.a przedmiot znajduje się w odległości 4 m od lam­py, to liczba przesłony powinna wynosić 32 : 4 = 8.

SOCZEWKI NASADKOWE

Soczewki nasadkowe są to soczewki w oprawie blaszanej, dającej się ściśle nasadzić na zewnętrzną część oprawy obiektywu. Zależnie od od­ległości ogniskowej i zdolności skupiającej lub rozpraszającej soczewki, łączna odległość ogniskowa obiektywu i soczewki jest mniejsza lub większa od odległości ogniskowej obiektywu. W praktyce fotografii i ki­nematografii amatorskiej pożyteczne jest stosowanie soczewki słabo sku­piającej (dodatniej), która umożliwia otrzymywanie ostrych obrazów przedmiotów położonych w odległości mniejszej niż 1 metr lub 50 cm od aparatu, np. w przypadku fotografowania kwiatów lub małych zwie­rząt. Jest to szczególnie cenne w kinematografii amatorskiej, przy wyko­nywaniu zbliżeń całej twarzy, rąk lub innych niewielkich obiektów, któ­rych odległość od obiektywu wykracza poza granice skali odległości.

APARATY NA FILM

Aparaty na film super 8 mm. Odróżnia się aparaty na pojedynczy film 8 mm w kasetach (Kodak super 8, Fuji Single 8), których nie można w Polsce używać z powodu braku ładunków kasetowych i usług w zakre­sie obróbki fotograficznej filmu super 8, oraz aparaty na podwójny film 2X super 8 (DS 8), które oczekują na import taśmy filmowej odwracal­nej DS 8 lub na uruchomienie jej produkcji w Polsce. Z dostępnych nam od czasu do czasu aparatów radzieckich można wymienić: Kwarc 3 (DS 8) i Kwarc 5 (DS 8), wyposażone podobnie jak odpowiednie aparaty na film 2X8 mm. W przygotowaniu znajduje się również aparat z NRD na pojedynczy film super 8 w kasetach.

SYSTEM FILMU

Podobnie jak w fotografii, wybór aparatu do zdjęć kinematograficznych zależy przede wszystkim od wyboru formatu taśmy filmowej i systemu kinematografii amatorskiej. Odnosi się to nie tylko do zakupu aparatu, lecz również do całego, dalszego wyposażenia w sprzęt, możliwości zaopatrywania się w materiał światłoczuły, kosztu jednej mi­nuty projekcji filmu, maksymalnej wielkości i jakości obrazu na ekranie, a także do możliwości odtwarzania dźwięku wraz z obrazem. System filmu 9,5 mm W latach 1922—1939 był szeroko rozpowszech­niony film 9,5 mm, stosowany w systemie kinematografii domowej Pathe- Baby.

SYSTEM PÓŁAUTOMATYCZNY

Pod tym względem system półautoma­tyczny Pentacon góruje nad systemami całkowicie automatycznymi, np. Instamatic lub Polaroid SX-70. Ładowanie aparatu Praktica LLC jest uproszczone przez wprowadze­nie opisanego już systemu PL. Po naciśnięciu zameczka tylnej ściany korpusu aparatu i po otworzeniu go wyciąga się do góry tarczę powrot­nego przewijania filmu i wkłada się do komory zdawczej kasetkę z fil­mem typu 135-36 lub 135-20. Czynność tę wykonuje się w przyćmionym świetle dziennym. Następnie wciska się z powrotem tarczę powrotnego przewijania, poruszając ją przy tym z lekka w prawo i w lewo, aby zaczep na końcu bolca tej tarczy wszedł do otworu kasety i zaczepił się o rdzeń szpulki.

Komputer nie jest narzędziem tylko do zabawy

Komputer mimo, że strasznie pomocne narzędzie dzisiejszych czasów jest bardzo niebezpieczne. Dzieję się tak przez brak ograniczenia przez tych najmłodszych. Mianowicie zazwyczaj nie pobiera się cennych wiadomości a zwyczajnie tylko po to, aby sprawić sobie przyjemność. Łatwo dostępne programy, przeróżne portale, gry, to wszystko jest zagrożeniem dla aktualnego społeczeństwa. Oczywiście nie chodzi tu o to, żeby od razu stawiać na wiedzę informatyczną, po prostu mieć świadomość, że powyższy postęp wcale nie jest taki korzystny. Lepiej być przygotowanym i mieć otwarty umysł na to co się teraz dzieję. Można tak wiele się dowiedzieć, poszerzyć swój umysł, poznać mnóstwo ciekawostek, należy tylko to chcieć. Gorzej jeśli ktoś w wolnej chwili przesiaduję przed monitorem, aby tylko się zrelaksować. Wiadomo, mamy lata strasznie zapracowane, lecz to nie oznacza, że można oddać się zapomnieniu. Gdy ktoś spędza kilka godzin przed komputerem może nabawić się problemów, chociażby uzależnienie. To naprawdę nie są żarty a fakt.

Internet a prasa i książki

W czasach kiedy każdy ma dostęp do Internetu i zawartych w nim informacji, podnoszą się głosy, że tradycyjne książki i gazety powinny przejść do lamusa. Twa zażarta kłótnia czy istnieje sens drukowania gazet, skoro w Internecie i wiadomości mamy dostępne od ręki a w dodatku za darmo. Taki sam problem jest z książkami. Po co płacić za drogą książkę w księgarni, skoro można zainwestować w poręczny czytnik E-bookow i ściągać za darmo lub za niewielka opłatą książki bezpośrednio z Internetu. O ile nie można się nie zgodzić z tym, ze dostęp do informacji przez Internet jest szybki i wygodny, to jednak wydaje się , że o sprzedaż gazet nie trzeba się martwić. Nic przecież nie zastąpi szelestu gazety nad świeżo zaparzona kawą. Co do e-bookow, są bardzo wygodne i szczerze trzeba przyznać, że pomysł dźwigania jednego lekkiego urządzenia zamiast ton książek jest kuszący. Ale który wielbiciel książek chciałby pozbyć się kolekcji książek na polkach dla ich elektronicznych odpowiedników? Zapachu świeżo wydrukowanej książki, czytanej na urlopie nie da się porównać z niczym. Dlatego podejrzewam, że i jedna i druga metoda zdobywania informacji jest potrzebna i jeszcze długo będą mogły zgodnie współistnieć obok siebie.

Inteligentny dom – modnie i nowocześnie

Oglądając filmy science fiction sprzed lat, możemy zaobserwować pewną zabawną rzecz, mianowicie to, że sporo z rzeczy, które ludziom kiedyś kojarzyły się z daleką przyszłością i super zaawansowaną technologią możemy teraz zaobserwować w naszym codziennym życiu, a nawet w naszym domu. Przykładem może być na przykład tak zwany „inteligentny dom”. Czym on jest? Jest do dom, który posiada zaawansowany technologicznie sprzęt, dopasowany do naszych potrzeb. Może on wyglądać na przykład w takich sposób, że wiele urządzeń będzie sterowanych specjalnym pilotem. Jednym przyciskiem możemy wtedy podciągnąć rolety do góry, włączyć muzykę, włączyć światło, plus wiele innych. Cały dom posiada wtedy specjalne czujniki, a jedna osoba może naraz zrobić wiele rzeczy, nie ruszając się nawet z miejsca. Innym bardzo innowacyjnym wynalazkiem może być inteligentna lodówka, która automatycznie dostosowuje najlepszą temperaturę do przechowywanych w niej produktach i informuje, kiedy któryś z produktów zaczyna się psuć.

Zabawki przepełnione innowacyjną elektryką

Współczesne zabawki bardzo różnią się od tych, które były dostępne na rynku kiedyś. To już nie są zwykłe pluszaki, samochody i klocki. Obecnie zabawki są wręcz naszpikowane elektroniką. Nikt już się nie dziwi widząc gadające misie, płaczące lalki, samochody, które same się poruszają, lub są zdalnie sterowane. Stało się to już swojego rodzaju normą. Obecnie coraz więcej zabawek wygląda w ten sposób. Nawet książki posiadają już specjalne guziki, które czytają poszczególne wyrazy. Jest to szczególnie zastosowywane przy książkach dla małych dzieci, które dopiero poznają słowa, ponieważ pełnią one również formę dydaktyczną, ucząc malucha nowych wyrazów, zarówno ich pisowni jak również tego, jak się je wymawia i co przedstawiają. Interaktywne zabawki sprawiają dzieciom wielką radość. Są ciekawsze niż tradycyjne zabawki bez żadnych funkcji i urozmaicają zabawę naszych pociech. Do tego często są bardzo przydatne i pożyteczne – jest tak w przypadku edukacyjnych zabawek, które mają dobry wpływ na rozwój dziecka. Podsumowując – zakup interaktywnych zabawek opłaca się, nawet jeśli są one droższe, jest to swego rodzaju inwestycja w nasze dziecko.

POTRZEBNE WSKAZÓWKI

Nasze wskazówki ograniczą się do pewnych reguł, dzięki którym obrazy fotograficzne nie będą przypadkowymi rzutami geo­metrycznymi byle jakiego wycinka rzeczywistości, lecz będą „opowiadać” o   przedmiocie zdjęcia i jego umieszczeniu wśród innych przedmiotów w przestrzeni, o świetle i pogodzie, porze roku, o przelotnych wrażeniach, kształtach, barwach i ruchu. Reguły te można porównać z zasadami gra- matyki, ortografii i stylistyki w utworach pisanych. Aby się przekonać0   potrzebie stosowania takich reguł, wystarczy wykonać na ruchliwej uli­cy dużego miasta zdjęcia „na oślep”, bez oglądania obrazu na ma­tówce lub w celowniku i porównać je ze zdjęciem starannie przygotowa­nym, wykonanym w sposób świadomy przez doświadczonego fotografa. W przeciwieństwie do wrażenia chaosu, które wywiera przypadkowe zdję­cie, w obrazie świadomie skomponowanym odniesiemy wrażenie uporząd­kowanej harmonii i równowagi.

NASTAWIENIE LICZBY

Nastawianie liczby przesłony w aparatach kinematograficznych odby­wa się również za pomocą światłomierzy lub układu pomiaru wewnętrz­nego dla czasu naświetlenia 1/30 sekundy (gdy częstotliwość klatek fil­mu wynosi 16 lub 18 na sekundę) oraz dla czasu naświetlenia 1/50 lub 1/60 sekundy (gdy częstotliwość wynosi 24 klatki na sekundę). Dla innych częstotliwości klatek należy wybierać czas naświetlenia zbliżony do od­wrotności podwojonej częstotliwości, np. dla 64 klatek na sekundę – 1/125 sekundy. W niektórych aparatach kinematograficznych przesłona nastawiona dla pewnej częstotliwości klatek, ustawia się automatycznie w chwili ustawiania regulatora częstotliwości w innym położeniu, odpo­wiadającym innej częstotliwości klatek.  Jak już wspomniano, nie będziemy zajmować się twórczością arty­styczną w fotografii.